Kontakt

Cestovná agentúra

OBCHODNÉ MENO : MÁRIA HRIŇOVÁ - AQUASUN TRAVEL

SÍDLO : I.HOUDEKA 1924/28,034 01 RUŽOMBEROK

IČO :43079661 

DIČ :1076437406

ÚČET : ČSOB SK23 7500 0000 0040 2418 1596

zapísaná v OU-RK-OZP-2014/007119-2,č.živ.registra 710 - 9239

 

Prevádzka :

A.Bernoláka 1397/1

V HOTELI KULTÚRA – NA PRÍZEMÍ VEDĽA REŠTAURÁCIE

034 01 Ružomberok

MOBIL : 0907 854 723

www.facebook.com/aquasuntravel

web : www.aquasun.sk

e-mail : dovolenka@aquasun.sk

 

 

 

 

 

 

Kontakt